Fastighetersominvesteringsform--‐i Sverige och Spanien,genomfinans--‐och fastighetskriser

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning:

Genom tiderna och främst under det senaste århundradet har det uppstått bank-, finans- och

fastighetskriser, ofta relaterade till varandra. I dagens globala värld med sammanlänkade ekonomier

är risken stor att en kris som uppstår i ett land fortplantar sig och drabbar andra länder, dock så

kan samma kris påverka olika länder olika mycket. En intressant frågeställning är vilka faktorer

som påverkar fastighetspriserna under dessa kriser, samt hur och vad som gör att

priserna återhämtar sig efter en kris. Denna uppsats studerar fastighets- och finanskriser med fokus

på Sverige och Spanien.

Sverige genomgick en stor kris på 90-talet där fastighetspriserna rasade. Under samma tidsperiod

ökade bestånd, samt priser av fastigheter i Spanien. Den senaste stora fastighets- och

finanskrisen som började i USA år 2007 spred sig snabbt till andra länder, vilket resulterade i

en global ekonomisk kris. Krisen drabbade både Sverige och Spanien, men Spanien drabbades

extra hårt. Sverige kom ut ur krisen på ett par år medan Spanien fortfarande, sex år senare befinner

sig i svår kris. Orsakerna till varför allvarliga fastighets- och finanskriser uppstår är

många. En kombination av flera mer eller mindre sammanflätade händelser, i både det finansiella

systemet och bygg- och fastighetssektorn, kan till olika grader förklara några kriser som

Sverige och Spanien har drabbats av.

Fastighetssektorn, med både hushåll och kommersiella företag som fastighetsinvesterare, har

traditionellt varit mycket beroende av bankers kreditgivning. Efter de senaste kriserna har

regleringen av bankerna blivit strängare med bland annat nya kapitaltäcknings- och

likviditetskrav (BASEL III), vilket i sin tur kan leda till mindre incitament eller möjligheter

för banker att låna ut till fastighetsinvesterare. Detta skapar nya förutsättningar på

fastighetsmarknaden, hur den styrs och utvecklas. De nya förutsättningarna skapar nya

potentiella grunder för framtida kriser. Den konstanta utvecklingen försvårar att förutspå och

kontrollera marknaden och eventuella kriser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)