Fysisk aktivitet och stress bland unga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Anna Böhme; [2019]

Nyckelord: Barn; barns utveckling; elev; fysisk aktivitet; hjärna; stress; ungdomar;

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt beskriver hur fysisk aktivitet och stress är kopplade till varandra, genom att förklara hur dessa två påverkar kroppen och hjärnan på motsatta sätt. Syftet är att kunna beskriva och diskutera hur skolorna kan minska stressen bland barn och ungdomar med hjälp av fysisk aktivitet i skolan. Frågeställningen som utgåtts från är följande: Hur kan fysisk aktivitet bidra till minskad stress bland högstadieelever? Metoden som används är informationssökning där den använda litteraturen både är internationell och nationell gällande kopplingen mellan fysisk aktivitet och stress. Litteraturen består både av vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga böcker och olika relevanta hemsidor. Bakgrunden beskriver vad fysisk aktivitet och stress är samt hur de är kopplade till varandra genom att ha motsatta effekter på våra hjärnor. Resultatet visar på att kroppen får lättare för att inte reagera lika skarpt på stress vid kontinuerlig fysisk aktivitet. Resultatet visar även på att bara korta stunder av fysisk aktivitet gör att det blir lättare att koncentrera sig efteråt. I diskussionen lyfts hur skolorna kan arbeta med fysisk aktivitet på och mellan lektionerna för att minska stressen hos barn och ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)