Att få vara med

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Dadashzadeh, M. “Att få vara med”. Föräldrars berättelser om barn som spelar roller derby. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Socialt Arbete, 2019. Den här studien undersöker föräldrars upplevelser av barns medverkan i sporten roller derby med fokus på inkludering, och hur det kan skilja sig från andra sporter. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med fem föräldrar som har barn som är aktiva i en roller derby förening i Malmö, Sverige. Studien finner att dessa föräldrars upplevelser av sporten roller derby är att alla barn är välkomna oavsett sexuell preferens eller utseende. Studien visar också att föräldrarna upplever att roller derby är olikt andra sporter när det kommer till inkludering och hur personer utanför heteronormen blir behandlade. Föräldrarna uppmärksammar vikten av att barnen får se personer som öppet visar att de befinner sig utanför heteronormen och att det kan hjälpa barnen att vara mindre fördomsfulla gentemot olikheter men också att känna sig tryggare i med sina egna avvikelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)