Satellit- och kabeldirektivets betydelse i dagens TV-landskap : med fokus på satellitsändningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johanna Meletis; [2015]

Nyckelord: Immaterialrätt; upphovsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)