Småföretagens särställning : om befintligheten och utformningen av ett erforderligt försäkringsavtalsrättsligt skydd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ariel Saadon; [2017]

Nyckelord: Försäkringsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)