I huvudet på en digital entreprenör : Faktorer som spelar in för att lyckas med en startup

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)