Tallskogens skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Anna Elinder; [2018]

Nyckelord: Pine; nature; Tallskog; skola; natur;

Sammanfattning: Kandidatprojekt i Arkitektur 15 hp. Skolan är placerad på en plats kallad Mälarängen söder om Stockholm. Tomten ligger mellan områdena Mälarängen, Bredäng och Fruängen och har ett stort naturområde aldelles utanför tomten. Själva tomten har en höjskillnad på 7 meter och har en orörd skolgsdel med tallträd, orörd  mossa och en höjd, resten av tomten är berarbetad med asfalt och gräs. Mitt fokus i projektet är att bevara den vilda naturen som finns på platsen och genom arkitektur framhäva den. Jag vill även att naturen ska vara närvarande inne i byggnaderna och att gränsen mellan inne och ute ska suddas ut. Därför har har skolan stora fönsterinsläpp med utblick över natur. Längs huset går också ett trädäck där man har möjlighet att flytta ut undervisningen utomhus om man så vill. Tomten består utav olika uterum som byggnaderna ramar in; dammen, bäcken, klippan och skogen som har olika karraktärer. Tanken i skolan är att man ska kunna röra sig mellan dessa olika rum och byggnader. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)