Delaktighet och digitalt utanförskap hos äldre i Angered, Göteborgs stad.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: I denna studie presenteras digital delaktighet och utanförskap hos äldre i Angered, Göteborg. 1,1 miljoner svenskar står idag utanför internet och den största anledningen till det är hög ålder. Sverige är, liksom många andra länder, i en utveckling mot ett digitalt samhälle. Kontakt med myndigheter, vården eller sociala relationer är i ett skifte att bli allt mer digitaliserat, men är hela samhället redo för en sådan utveckling?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)