Rollen av datorsimuleringar inom fysikundervisningen : En studie av datorbaserade och traditionella laborationer om likströmskretsar

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Matematik, teknik och naturvetenskap

Författare: Gustav Lundqvist; [2008]

Nyckelord: Datorsimulering; fysiklaboration; ellära;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att jämföra en traditionell fysiklaboration inom ellära med en laboration som bedrevs i en datorsimulering. Med en traditionell laboration avses att laborationen bedrevs med hjälp av en spänningskälla, resistorer, glödlampor, kablar och multimeter. Dessa laborationer skulle ge eleverna kunskaper om hur ström och spänning beter sig i elektriska kretsar. Tre gymnasieklasser deltog i studien, varje klass delades upp i två jämnstarka laborationsgrupper. Den ena gruppen fick genomföra den traditionella laborationen, medan den andra gruppen fick genomföra en datorsimulering. Resultaten av laborationerna analyserades genom ett förkunskapstest, ett efterkunskapstest samt elevernas skriftliga slutsatser under laborationerna. Utöver detta klassificerades de frågor som ställdes till läraren under laborationerna. Studiens slutsats blev att de båda laborationerna var lika gynnsamma för elevernas teoretiska förståelse av ström och spänning i elektriska likströmskretsar. De elever som genomförde datorsimuleringen kom fram till fler felaktiga slutsatser än de elever som genomförde den traditionella laborationen. Det var dock vanligare att de elever som genomförde den traditionella laborationen inte kom fram till någon slutsats. Det visade sig även att de elever som genomförde datorsimuleringen gav färre frågor till läraren än de elever som genomförde den traditionella laborationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)