Kunskap i biologi hos invandrarelever : En undersökning på en grundskola i Västra Götaland

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Khalid Harfacha; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

The main purpose of this study was to examine the knowledge in biology by immigrant pupils. My investigation is based on the pupil and I have focused on positive and negative factors that affect their performance in biology.

The study is based on marks in year 2006/2007, a survey and interviews made with four immigrant pupils at a compulsory school in Västra Götaland.

The study indicates that the result in biology of immigrant pupils is lower compared to Swedish.

Difficulties in language, the commitments by their parents and their surroundings are the main factors that affect their results negative.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)