Sustainability and accounting education: The Students’ Perspective

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Asieh Peyrovan; [2019-08-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)