Hur uppfattar studenter övergången mellan gymnasiala och akademiska studier?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Anna Helg Granbom; [2013-03-12]

Nyckelord: stadieövergång; breddad rekrytering; Språkverkstäder;

Sammanfattning: Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Sören AnderssonTore Otterup

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)