Framtidsval: en studie bland 49 sistaårselever vid Luleå Gymnasieskola, om deras inställning till jobb, utbildning och utflyttning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Författare: Anna Bergström; [2009]

Nyckelord: Ungdomar; utbildning; jobb; utflyttning; framtid;

Sammanfattning: Globalisering innebär att världen går snabbt. Varor och tjänster skickas
mellan länder i rekordfart, tack vare Internet. Att flytta runt och vara
rörlig har därför blivit ett krav från många arbetsgivare, och många är
beredd att flytta för att få sitt drömjobb. Men vägen dit är fylld av många
svåra val. Denna uppsats handlar om ungdomar som befinner sig i
”övergångsåldern”, d.v.s i övergången mellan skolan och arbetsliv. Ungdomar
som går ut gymnasiet, hur tänker de inför sin framtid? Vill de jobba eller
studera, och vart planerar de att göra det. Är hemstaden Luleå ett
alternativ, eller vill man vidga sina vyer till andra orter? Syftet är att
skapa en djupare förståelse av hur ungdomar i Luleå ser på sin framtid när
det gäller utbildning, jobb och utflyttning.

De frågor som uppsatsen grundar sig på är: Vilken/vilka är de genomgående
trenderna när det gäller ungdomars inställning till utbildning, jobb och
utflyttning i Luleå? Varför ser resultatet ut som det gör? Alltså hur tolkas
ungdomarnas svar på enkäterna, vad gäller deras framtidsval? Påverkar
bakgrundsvariabler (habitus) som ex kön, etnicitet, utbildning och
omgivning?

Det visar sig av en enkätundersökning att 30 av 49 avgångsstudenter ungdomar
vill jobba efter gymnasiet, medan 14 planerar att studera. De som vill
studera är de som i huvudsak planerar att flytta ifrån Luleå, medan de som
vill jobba efter gymnasiet stannar kvar. Detta kan ha ett samband med
arbetarkulturen som ofta finns hos ungdomar som har föräldrar som jobbat
direkt efter grundskolan. De har vuxit upp i en miljö som främjar jobb
framför studier. De ungdomar som planerar att studera har i nästan alla fall
föräldrar som själv har högskole- eller universitetsexamen. Slutsatsen är
att bakgrund såsom kön och uppväxt har betydelse för vad ungdomarna väljer,
vad gäller jobb, studier och bostadsort.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)