Berättelserna om den stora barnförflyttningen - en narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Under det finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades runt 70 000 finska barn till Sverige i ett försök att rädda dem undan krig och svält. Denna barnförflyttning anses vara världshistoriens största. Denna uppsats utgår från ett historiekulturellt perspektiv för att genom historiska berättelser undersöka vilka berättelser om de finska krigsbarnen som lever kvar och berättas i det svenska samhället idag. Utgångspunkten för undersökningen utgörs av filmen Den bästa av mödrar samt artiklar skrivna i samband med filmens tillkomst och äldre artiklar från åren 1939-1944.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)