ATT TÄLJA EN KLÄNNING ELLER SY EN DÖRR - en autoetnografisk undersökning av en slöjdprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Kajsa Horner; [2017-06-28]

Nyckelord: Recycling; creative; clothes;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2017, 180 hpGrundnivå2017:19

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)