Uptake and translocation ofcommon antibiotics in plants : Laboratory experiment and real-case study ofKwazulu-Natal, South Africa’s wastewater system

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Pierre Oesterle; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)