Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Samir Kakeh; [2020-09-10]

Nyckelord: Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

Sammanfattning: Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. Studien kan på så vis öka av nyanländas flyktingars upplevelser i relation till bosättning. Det betyder att studien bidrar med förklarningar till berörande myndigheter gällande faktor som påverkar nyanlända flyktingars val i förhållande till bostad i Sverige. Syftet med studien är också att få ökad förståelse för vad som är nyanlända flyktingars upplevelser när det kommer till att hitta bostad utifrån deras egna perspektiv. Att förstå vad som påverkar deras val i relation till förutsättningar som bostadsform, kommunplacering eller andra förutsättningar såsom familj och arbete. Studien fokuserar på så vis på syriska nyanländas berättelser om utmaningar i relation till bostad och deras upplevelse med den svenska offentliga förvaltningen.Teori:Socialt, ekonomiskt och kulturellt kapitalMetod:IntervjuResultat:Studien har kommit fram till att nyanlända flyktingar har två olika bosättningsmöjligheter. Den först är EBO som ge flyktingarna möjlighet att flytta på egen hand till sin egen boende. Den andra bosättningsmöjligheter är ABO som betyder att om flyktingarna kan inte ordna boende på egen hand, då ska Migrationsverket med hjälpen av Sveriges kommunerna bosätta flyktingarna på en av Sveriges kommun. Vidare visar resultat att många har upplevat många svårigheter gällande att hitta bostad i Sverige. Det framträder att nyanlända flyktingar saknar i olika grad socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital som är i sin tur påverkar nyanländs förmåga med att ordna boende på egen hand. Studieresultat lyfte till skillnaden mellan Sverige och Syriens offentliga förvaltning har lett till oklar bild för många om hur systemet i Sverige funkar. Det framträder att den låg svenska och engelska språknivå som många har, förhindrade de på något sätt att få kontakt med svensk offentlig förvaltning, gällande bosättning och andra behöv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)