Regional Integration

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Jag har i denna uppsats förklarat varför den regionala integrationen ser olika ut inom EU och NAFTA. Genom att analysera olika faktorer som t ex regional maktbalans och utformning av institutionerna har jag förklarat hur teorierna realism och neofunktionalism ser på regional integration och vilka faktorer som påverkar den regionala integrationen. Realismen fokuserar då på hur maktbalansen ser ut inom regionen och hur mindre stater kan påverka de större nationerna inom regionen. Neofunktionalismen fokuserar då istället på hur skiftande lojaliteter mot en centraliserad överstatlig makt är grunden till regional integration. Slutligen presenteras väsentlig kritik mot teorierna och lyfter även fram deras bra sidor. Båda teorierna har problem med determinism och missar väsentliga aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)