Hovmålaren och konstnärsfursten : Representationer av konstnärsrollen i självporträtt av David Klöcker Ehrenstrahl och Anders Zorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning:  Den här uppsatsen utgör en undersökning av konstnärsrollen som den representeras i ett urval av självporträtt av konstnärerna David Klöcker Ehrenstrahl och Ander Zorn. Utifrån Michael Baxandalls teorier om the Period Eye så belyses ett antal kulturella omständigheter och sociala förhållanden som kan ha påverkat de två konstnärernas självporträtt och hur det kan anses relatera till samtida föreställningar om konstnärsrollen. Ur Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv ses självporträtten som en del i ett framträdande där konstnärsrollen iscensätts. Detta innebär ett försök att närma sig ett synsätt som är samtida med konstnärerna och en nyanserad tolkning av konstverken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)