E-handel : Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Sammanfattning:

Internet har blivit nästintill oumbärligt i dagens värld. Från online-spel till e-handel och från kommunikationskanaler till ett informativt nät, är Internet förmodligen en av de mest framträngande och vitt spridda uppfinningarna av vår tid. Medan säkerheten kring användandet av Internet har diskuterats vilt så har användbarheten av Internet i olika områden inte utforskats till samma grad. Det finns mycket statistik och information om Internethandel men få fokuserar på lokala vanor eller specifika genres inom området. Med den här uppsatsen vill vi undersöka vilka nyckelelement som är de viktigaste när det gäller handel av kläder online, och vi har begränsat vår forskning till människor som bor i Stockholm. Det vi har kommit fram till är en blandning utav överraskningar och siffror som vi gissade oss till innan vi startade, men i sin helhet har det här projektet lärt oss mycket, inte bara om de frågeställningar vi har ställt oss utan även om e-handel i allmänhet och en hel del oväntade faktorer som an leda till framtida forskning i det här området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)