ETT STEG MOT LIVSSTILSFÖRÄNDRING. En studie om hur sjuksköterskan kan förbättra förutsättningarna för egenvård hos patienter med typ 2 –diabetes.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Annika Alexanderson; Viktor Johansson; [2007-05-08]

Nyckelord: Typ 2-diabetes; Omvårdnad; Egenvård;

Sammanfattning: Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/Omvårdnad – Eget arbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)