En studie i vaneskolk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Mikael Belin; [2005]

Nyckelord: skolk; ströskolk; vaneskolk; storskolk; frånvaro;

Sammanfattning: Belin, Mikael. (2005). En studie i vaneskolk. (A study in habitual truancy). Skolutveckling och ledarskap, lärarkunskap för lärare i yrkesämnen, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med arbetet är att få fram ett underlag för att hantera problemen med vaneskolkande elever. Arbetet ger en genomgång av den tidigare forskning som presenterats i ämnet. Detta baseras huvudsakligen på enkätundersökningar som visar att det finns mängder med yttre orsaker till att eleverna skolkar. Med hjälp av en kvalitativ studie på före detta vaneskolkande elever ville jag få svar på mina frågor. Dessa resultat visar inte att man kan se några yttre orsaker till vaneskolkandet. Istället visar resultaten att mina elever bland annat att de har en stabil social situation, de idrottar och har en positiv framtidssyn. Däremot har de känt sig väldigt trötta och i vissa fall väldigt lata. De anser också att ingenting utifrån hade kunnat få dem att gå tillbaks till skolan. De har själva tagit ett eget beslut att börja sköta sina studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)