Delsbo Electric: Lättkonstruktion av spårfordon : Design och dimensionering av säten och skyddskåpor till axlar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Erik Sellberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Delsbo Electric är en tävling med målet att transportera 1–6 passagerare 3.36 km i ett elektriskt drivet rälsfordon med minimal energianvändning. För att minimera energianvändningen kommer majoriteten av fordonets struktur att tillverkas av lättviktiga kompositmaterial. Den här rapporten, en delrapport av en större undersökning, tar upp designen, dimensioneringen, konstruktionen och monteringen av fordonets säten och skyddskåpor för axlarna. Kravspecifikationer, lastfall och modeller har tagits fram för komponenterna för att minimera vikten och material har undersökts baserat på vikt, hållfasthet och tillgänglighet. Resultatet är 6st. säten tillverkade i kolfiberkomposit bestående av T700S kolfiber och DION 9100-M800 vinylester epoxi för en totalvikt på 15 kg. Sätena fästs i fordonets bottenplatta med epoxilim Araldite AV 138M-1. Skyddskåporna för axlarna är också tillverkade i samma komposit av T700S kolfiber och DION 9100-M800 vinylester epoxi för en totalvikt på 1.9 kg och fästs i bottenplattan via skruvförband.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)