Att vårda patienter med sepsis och septisk chock på akutmottagning. Sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Susanna Hedman; Karin Sällin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)