Emulering av c-applikationer för ett inbyggt system i Linuxmiljö

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: I det här arbetet har en emulator till DeLavals inbyggda system IOM 200 utvecklats i en Linuxmiljö. Konceptet har varit att implementera en emulator i DeLavals testprocess för mjukvaran i ett inbyggt system. Syftet med emulatorimplementationen var att underlätta utvecklingen av mjukvaran genom att ta bort beroendet av hårdvaran. Baserat på studier av olika metoder, tillgängliga verktyg och tidigare arbeten skapades en emulatormodell för IOM 200 och ett koncept för hur den ska implementeras. Arbetet har även skapat en fungerande prototyp som kan exekvera ett mindre kodsegment från IOM 200 och därigenom validerar emulatormodellen. Emulatormodellen utformades på den redan befintliga FreeRTOS-simulatorn som finns tillgänglig i Linux. Anledningen är att FreeRTOS används i IOM 200, den är gratis att använda och den möter emulatorns abstraktionskrav. Utöver FreeRTOS-simulatorn implementerades stubbar och wrapper-funktioner som tillhandahöll gränssnitt som gjorde IOM 200 applikationen exekverbar i emulatorn. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)