Främmandegöring i Maja Lundgrens Pompeji

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Maja Lundgrens roman Pompeji (2001) analyseras utifrån Viktor Sklovskijs teori om främmandegöring. Första delen av uppsatsen är ett försök att förstå begreppet, sedan undersöks möjliga exempel på det i romanen. Med hjälp av främmadegörande grepp kan konstnärer framställa vanliga företeelser och föremål på nya sätt, vilket gör att vi ser dem istället för att bara känna igen dem. I Lundgrens roman med dess språk, stil och personifierade vulkan borde exempel på främmandegöring finnas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)