Information - Kännedom - Valfrihet : en kvantitativ studie om äldres förutsättningar för valfrihet inom dagens äldreomsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anneli Malm; Göran Sjöqvist; [2008]

Nyckelord: Självbestämmande; Äldreomsorg;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)