Preskription och garantitider i kommersiella avtal : rätten att avtala om längre preskriptionstid än tio år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Helena Bergensund; [2015]

Nyckelord: Avtalsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)