HUR PÅVERKAR REPORÄNTAN DEN SVENSKA BÖRSEN? : Finns det en skillnad om reporäntan är positiv eller negativ?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Johannes Göthe; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)