”Det är bra stämning, alla är glada och jag kan njuta av denna stund.” -Ungdomars berättelser och enkätsvar om skolmåltidsmiljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Sverige införde skolmåltider för över 100 år sedan. Idag är de här måltiderna lagstadgade så att näringsriktiga och kostnadsfria luncher ska kunna serveras till alla barn på lika villkor. I det här examensarbetet utforskas ungdomars upplevelser gällande miljön i skolmatsalen och hur den påverkar måltidsupplevelsen. Den här studien genomfördes med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ online-baserad enkät. Den kvalitativa delen av enkäten bestod av öppna berättarfrågor som utformats efter method of empathy-based stories medan de kvantitativa frågorna i enkäten grundar sig i FAMM och Måltidsmodellen. Totalt besvarades enkäten av 78 elever (91 %) från årskurs7 –9. Utav de 78 eleverna som svarade var 54% flickor, 40% pojkar och 6% annat. Resultatet visar attöver 70 % anser att de viktigaste faktorerna för en trivsam måltidsupplevelse är att kunna sitta bredvid vänner, att matsalen är ren och fräsch, att ha gott om tid att äta, att ha sällskap och att personal är trevlig och välkomnande. Resultatet visar också att ungdomarna hade många tankar kring vad som bidrar till en trivsam måltid och vad som riskerar att bidra till att de inte äter alls. Att involvera elever i att utforma skolmatsalens miljö kan bidra till att fler får i sig den näring och energi som behövs. Genom att fler äter skulle även studieprestation och gemenskap kunna gynnas

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)