Den manliga sångarens röstteknik och röstvård inom afroamerikansk musik

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Författare: Christian Iwung; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Abstract                   

Christian Iwung: Den manliga sångarens röstteknik och röstvård inom afroamerikansk musik. Uppsala universitet, musikvetenskap. C-uppsats 1997. 60 p.

Denna uppsats i musikvetenskap behandlar den manliga vokalistens röstteknik och röstvård inom afroamerikansk musik. Uppsatsens syfte är dels att sammanställa befintlig litteratur inom området, dels att försöka se ett samband mellan omedveten röstteknik och röstslitage. Kan man genom att tillägna sig en god sångteknik undvika röstslitage?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)