Utveckling av fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar. Utvecklingsprocessen för produkten började med en förstudie där bland annat kundbehov undersöktes. Under förstudien undersöktes även olika faktorer som kan komma att påverka produkten i dess användningsmiljö, exempelvis bilars aerodynamik och kraften i bakrutetorkarens motor. En fältstudie genomfördes på existerande torkararmar som fästets och skyltarnas mått grundas på. Resultatet från förstudien var en kravspecifikation som det slutliga konceptet ska kunna ställas mot. Olika strukturerade designmetoder användes under konceptgenerering samt konceptutvärdering som följdes upp av detaljutveckling. Förslag på material och tillverkningsmetod samt ett kostnadsförslag togs fram. Resultatet blev en fästanordning och skyltar för bakrutetorkaren på personbilar vilket gör det möjligt för användaren att montera personifierade skyltar i olika format. Fästanordningen består av ett fäste och en rem, där remmen spänns åt runt torkararmen och håller fästet på plats. Produktens symmetri medför att den kan placeras på torkararmar oavsett om torkararmen går vänster- eller högervarv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)