Uthuggning för halvsulningar i liggtimmerhus. Metoder och erfarenheter hos aktiva hantverkare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Examensarbete för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)