Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet.Metod och materialMetoden gick ut på att jämföra artiklar från 1980-talet med artiklar från 2010-talet med hjälp av enanalysmodell med fem olika teman och kvalitativ textanalys.HuvudresultatDet finns många likheter mellan gestaltningen av spelet och spelarna. Den stora förändringen ligger ihur attityden runt spelet ser ut. 1980-talets moralpanik är över, spelarna blir inte längre anklagade föratt vara satanister eller psykiskt sjuka. Istället är det större fokus på de pedagogiska fördelarna med spelet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)