Vetorätt i FN:s säkerhetsråd : Dess inverkan på humanitär intervention

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Madeleine Peters; [2013]

Nyckelord: vetorätt; FN; säkerhetsråd; intervention;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)