“What is important, the counseling and the hope we give them”.En kvalitativ intervjustudie om allmänsjuksköterskans upplevelser av attarbeta på en ungdomsklinik i Kampala, med ungdomar som lever med HIV.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)