En svensk reglering om visitationszoner? : En utredning med utgångspunkt i tre förslag om visitationszoner, med särskilt fokus på förslagens förenlighet med fri- och rättigheterna i regeringsformen (1974:152) och Europakonventionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ellinor Ahlm; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)