Rum vid havet

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Författare: Caroline Alm; [2020]

Nyckelord: Arts and Architecture;

Sammanfattning: Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. Avsikten har varit att synliggöra en liten plats i skärgården i syfte att tillvara ta naturens och havets lugnande och välgörande egenskaper. Landsort Öja är den södra skärgårdens sydligaste utpost och en av få öar som har både färjetrafik och en fri horisont. Här ville jag skapa rum för återhämtning i form av både stillhet och fysisk aktivitet. Ett rum vid havet. Den första delen av mitt arbete är undersökande. Jag har fördjupat mig i arkitektur kring meditation och yoga samt andra kontemplativa miljöer. Den andra delen av arbetet fokuserar på platsanalys av ön Landsort Öja och min process kring platsen. Tredje och sista delen består i en gestaltning av en meditations- och yogastudio, ett mindre kallbad samt tillhörande utemiljöer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)