Digitala verkyg skapar ett större intresse hos barnen : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg och hur det används i verksamheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Maja Crantz; Maja Engdahl; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)