Ämnet idrott & hälsa - och hur det kan förbättra elevers kognitiva förmåga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I detta arbete har vi undersökt ifall det finns någon koppling mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga. Vår frågeställning är “Har idrott och hälsa en påverkan på elevers skolresultat i andra ämen?”. Till vår hjälp har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar, men även olika studier och litteratur. Ämnesområdet i sig är väldigt brett, därför har vi gjort en avgränsning där vi har fokuserat på de fysiska faktorerna. Vi har lagt fokus på fysisk aktivitet olika aktiviteter påverkar vår kognitiva förmåga. Dessutom har vi skrivit om hur träning påverkar vår koncentration och kopplat det till vår förmåga att lära oss. För att svara på frågan om fler idrottslektioner hjälper öka deras skolresultat har vi valt att fokusera på träningens effekt på hjärnan. Studier vi har tagit del av har hanterat frågan ur olika vinklar, vissa studier observerade vilka effekter träning har på vår hjärna, dess hormoner och därmed dess potentiella påverkan på vår kognitiva förmåga, och därmed vår förmåga att bättre lära oss. Andra studier fokuserade på mer akuta resultat, hur påverkas vår kognitiva förmåga under och efter träning, och hur det kan översättas till ett förbättrat eller försämrat skolresultat Utifrån den information och den litteratur som vi har tagit del av så visar forskning att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och elevers skolprestationer, men hur den utförs och i vilka förhållande kan påverka resultatet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)