Smaksatt vodka : En sensorisk analys av konsumenters preferenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

Författare: Jonas Norling; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: InledningÅr 1879, grundade Lars Olsson Smith Absolut rent brännvin, dåtidens Absolut Vodka. År 1979,hundra år senare passerade företaget en ny fas genom globalisering under varumärket AbsolutVodka. Sedan introduktionen av det nya varumärket har försäljningen stigit från 0,1 miljoner litertill 96,6 miljoner liter per år, över hela värden. Under senare delen av 1980-talet introduceradeföretaget smaksatta vodkasorter för att främja barbranschens cocktails.Syfte och frågeställningUppsatsens syfte är att kartlägga hur konsumenter upplever intensiteten på fem utvaldasmakegenskaper i smaksatt vodka, satt i relation till hur de egentligen önskar att intensiteten skullevara.Uppfyller Absolut Vodkas smaksatta vodkor konsumenternas preferenser?Metod och materialUndersökningen grundar sig i en sensorisk analys för att besvara uppsatsens syfte ochfrågeställning. Vid analysen användes fem stycken olika prover tillhörande Absolut Vodkas portfölj.Intensiteten för egenskaper sötma, alkohol, smak, kropp och längd bedömdes efter hurkonsumenterna upplevde intensitet samt hur de önskade att intensiteten skulle vara i proverna.ResultatResultatet påvisade skillnad mellan den upplevda samt den önskade intensiteten för alla utvaldaegenskaper, för de olika proverna. För provet Absolut Mango framkom en önskan om högreintensitet för egenskapen kropp och minskad intensitet för egenskaperna alkohol och smak. Föregenskaperna sötma och längd påvisades en svag skillnad mellan upplevd och önskad intensitet.SlutsatsProdukterna uppfyllde i många avseenden inte konsumenternas preferenser för egenskaperna sötma,alkohol, smak, kropp och längd. Ämnesgrupperna som antas kunna anpassas efter konsumenternasönskemål är acetaldehyd, högre alkoholer, fettsyror och estrar.Nyckelord: Distilled, fermentation, flavour compounds, production, sensory.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)