Sjukhusrestauranger vid hälsofrämjande sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Felicien Ilunga; Camellia Rabiei; [2020-11-09]

Nyckelord: Hälsofrämjande; Matval; Sjukhusrestauranger;

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hpKostekonomi med inriktning mot ledarskapVt 2020Handledare: Frode SlindeExaminator: Mia Prim

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)