Hamases Børn - En Analyse af Samfundsmæssige Overbevisninger i Pioneers of Tomorrow

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Denne opgave omhandler medier rettet til børn i Gaza, Palæstina. Opgaven er et forsøg på at vise, at Daniel Bar-Tals teori om societal beliefs kan bruges i analyse af film og medier rette til børn, der bor i konfliktramte områder. Den første del af opgaven tager udgangspunkt i artiklen: ”Psychological Dynamics of Intractable Ethnonational Conflicts.: The Israeli-Palestinian Case”, 1998, skrevet af Daniel Bar-Tal og Nadim N. Rouhana. Artiklen præsenterer societal beliefs, der findes i Israel-Palæstina konflikten. Opgaven redegøre for de vigtigste pointer, præsenteret i artiklen, og disse overføres, i analysedelen, til det Hamas-producerede børneprogram, Pioneers of Tomorrow, der blev sendt første gang i 2007. I den første del, kobles societal beliefs også til børns indlæring og opbygning af narrativer. Dette tv-programmet er svært tilgængeligt, så der er blevet udvalgt et hovedklip, der er tilgængeligt via Youtube. Dette handler om musen Farfour, og om hvordan han bliver mishandlet af israelsk militær. I analysedelen, vises det hvordan societal beliefs, både kommer til udtryk gennem mise-en-scene og dialogen. Som afslutning af analysen, findes et kort afsnit, der omhandler hvordan Pioneers of Tomorrows behandler emner, der har betydelse for befolkningen i Gaza. I dette afsnit, inddrages to andre klip, fra Pioneers of Tomorrow, ud over hovedklippet. Afslutningsvis konkluderes det om Daniel Bar-Tals teori, om societal beliefs, er brugbar i film -og medieanalyse. Samt om et program som Pioneers of Tomorrow, kan have betydelse for, hvordan børn der lever i Gaza, opbygger meninger og narrativer, i forhold til sig selv og konflikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)