Medvetandegjord pianoteknik - En kvalitativ studie om vetenskapligt motiverad pianoteknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att med kvalitativa metoder undersöka vilken inverkan en praktisk omsättning av specifik kunskap rörande hand- och underarmsmuskulaturer, med särskilt fokus på anslaget via lumbricales- och interosseimusklerna, kan ha på pianoelevers musicerande. Med hänsyn till tidigare forskning som belyser att lumbricales- och interosseimusklerna kommer att spela en betydande roll vid tekniskt utmanande repertoar inriktar sig studien på pianoelever vid ett estetiskt program som spelar mer avancerad repertoar. Utifrån tidigare forskning kring lumbricales- och interosseimusklernas anatomi, fysiologi och biomekanik i förhållande till pianospelet redogörs studiens resultat som tyder på att pianoelever genom dessa muskler kan uppnå större kontroll över pianospelet samt åstadkomma ett klangrikare anslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)