"Det finns inget att diskutera och det är ju framtiden" : Förskollärares erfarenheter av digital pedagogisk dokumentation

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Matilda Lundmark; Carina Nilsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)