"Det är mer att det blir en riktig sport än att det blir en cirkus" : En kvalitativ studie om coaching och ledarskap på elitnivå inom freeskiing och snowboard

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Freeskiing och snowboard, med alla sina tre tävlingsgrenar; slopestyle, big air och halfpipe introducerade i olympiska spelen, är två snabbt växande idrotter som etablerar sig i idrottsvärlden. Sverige ligger i framkant på både freeski- och snowboardscenen där två starka landslag kan mäta sig med världseliten. I och med det ökade intresset och möjligheten att tävla i idrotterna så ställs det högre krav på ett fungerande ledarskap och coaching för åkarna.   Syftet med den här studien är att beskriva och öka förståelsen för hur coaching och ledarskap inom freeskiing och snowboard kan definieras och komma till uttryck på elitnivå. Baserat på sju djupintervjuer, relevant tidigare forskning och självbestämmandeteorin så har det undersökts hur både coacher och utövare ser på nuvarande coaching och ledarskap samt vilka utvecklingspotentialer som finns. Det undersöks även hur den rådande idrottskulturen ser på prestationsutveckling.   Slutsatsen visade att nuvarande coaching och ledarskap fungerar tillfredsställande för både coacher och åkare, främst när det kommer till självbestämmande och självreglerat lärande för åkarna. De ser gärna utvecklingsmöjligheter i utökad kunskap kring kost, träning, mental träning och andra delar som främjar prestationsutveckling. Trots att idrottskulturen i vissa fall kan verka motsättande moderniseringen av idrotten så visade coacherna och de aktiva en positiv inställning till idrotterna utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)