Modbuskommunikation mellan PLC och växelriktare : Hantering av register och implementeringsmöjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Andreas Råberg; [2020]

Nyckelord: Modbus; PLC; växelriktare; seriell kommunikation; register;

Sammanfattning: Mätning av elproduktion i solcellsparker och i större installationer sker vanligtvis med separata elmätare inbyggda i respektive växelriktare eller med externa elmätare för grupper av växelriktare. I större installationer kan det även förekomma växelriktare med olika märken. Lösningar för att sammanställa elproduktionsdata från olika växelriktare och märken är ofta kostsamma, vilket har skapat behov av att sammanställa elproduktionsdata på ett effektivare sätt och med färre apparater. Utöver elproduktion finns även en stor mängd data tillgänglig i en växelriktare som kan vara användbar vid driftövervakning och utvärdering av prestanda. I samarbete mellan Karlstads universitet och Rejlers i Göteborg undersöktes möjligheten att använda en PLC (Programmable Logic Controller) för att sammanställa data från en växelriktare. Både PLC och de flesta växelriktare använder Modbus® som protokoll för att kommunicera med andra apparater. Målet med projektet var att skapa en fungerande kommunikation mellan vald PLC och växelriktare för att hämta driftdata från växelriktaren och antingen spara informationen som Rejlers IT division Embriq kan hämta eller skicka direkt till Embriq. I projektet upprättades kommunikation mellan PLC och växelriktare via Modbusprotokollet där vald PLC klarade av att hämta och sammanställa information från vald växelriktare. PLC:n hade även begränsningar som försvårade hanteringen av hämtade driftdata och sändning till Embriq. Rapporten ger förslag på hur hämtade driftdata kan hanteras i PLC:n och alternativ till säker överföring till Embriq. (Modbus® is a registered trademark of Schneider Electric, licensed to the Modbus Organization, Inc.)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)