Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)