Rönneberga by : Kartläggning av en historisk ägonamnsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Jannie Hagård; [2017]

Nyckelord: Rönneberga; ägonamn; ortnamn; kartläggning;

Sammanfattning: I följande uppsats behandlas ägonamn i Rönneberga by. Syftet är att utifrån äldre karthandling tyda och lokalisera ägonamn, och därefter kartlägga ägonamnsmiljön i sin helhet genom en nyritad karta. Utifrån förekomna ägonamn i undersökningsområdet, plockas även eventuellt rättsindicerande namn ut. Karta ritas på underlag av en äldre karta i ritningsprogrammet OCAD, och metoden kan beskrivas som kalkering. Resultatet visar en miljö med namn som beskriver ägornas form, brukande, placering och intilliggande lokaler. Ägonamnen stödjer även historiskt material och tidigare studier om att det en gång fungerat som häradets tingsställe.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)