Hur skulle potentiella bostadssäljare välja fastighetsmäklare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Sammanfattning: I den här uppsatsen ville jag ta reda på hur potentiella bostadssäljare i område Alfa skulle välja fastighetsmäklare och denna fråga besvarades genom en personlig enkätundersökning. Genom studien har jag ökat kännedomen om framtida bostadssäljares behov och förväntningar på fastighetsförmedlingstjänsten i Alfa och fått idéer på hur fastighetsförmedlingsföretag skulle kunna utforma sina erbjudanden så att de passar framtida bostadssäljares behov och förväntningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)